Om BearClaw

Begreppet e-sport står för elektronisk sport och är egentligen ett samlingsbegrepp för tävlingar som genomförs på spelkonsoler eller datorer där de tävlande spelar mot varandra i olika former av datorspel. De här tävlingarna kan sedan spelas antingen via internet, ett LAN, via ett lokalt nätverk eller med spelare som turas om vid samma konsol. Det finns alltså flera olika sätt att tävla mot varandra inom e-sport. Det var i slutet av 1990-talet som begreppet myntades i Sydkorea i och med spelet Starcraft.

Vad innebär ett e-sportlag?

Precis som i vilket annat sportlag som helst innebär ett e-sportlag helt enkelt ett team av olika medlemmar som tävlar mot andra team i ett visst datorspel. Det finns många olika datorspel man kan tävla i, bland annat Fifa, Halo, Dota 2 eller Tekken 6. Det beror helt på vilket typ av lag man är och vad man har för intressen. Ett e-sportlag kan alltså bestå av 2 eller fler medlemmar som tävlar tillsammans som ett team, eller ett lag, mot ett annat team med lika många medlemmar. De här e-sportlagen behöver inte betyda att medlemmarna sitter bredvid varandra rent fysiskt under tävlingen, utan det kan vara människor utspridda över hela världen som ingår i samma e-sportlag. Att tävla i e-sport har blivit allt mer populärt och i Sverige har e-sporten gått från att enbart vara en subkultur till att numera få allmän acceptans.