Kartor

Counter Strike har behållit sitt typiska innehåll, det vill säga i form av nya versioner av de klassiska kartorna samt även helt nya kartor, spellägen samt karaktärer. CS har flera olika typer av kartor som spelarna kan välja mellan, alla med olika miljöer och rekvisita. Samtliga av dessa kartor har olika förteckningar samt funktioner i spelet, vilket gör det extra roligt och omväxlande för spelarna att variera mellan de olika kartorna. Spelet blir då inte lika enspårigt utan skapar lojalitet och intresse hos spelarna att fortsätta spela CS. Att bli riktigt bra på en bana (karta) för att sedan övergå till en annan och göra samma utmaning triggar igång vinnarskallen och spellusten hos många.

Vad finns det för kartor?

Vad finns det då för olika kartor i Counter Strike? Bland annat finns kartan ”Cache” som har utvecklats av två stycken välkända utvecklare av korten. Den här kartan publicerades sommaren 2015 och utspelar sig i Tjernobyl. I kartan kan man se en rysk hänvisning till den Tjernobylkatastrof som inträffade 1986. Den här kartan ingår dessutom i konkurrensläget i mästerskapen och innebär att man upprepade gånger kunnat titta på spelarna på denna karta. Kartan är också välbalanserad och har fått nya karaktäristiska texturer.

En annan karta är ”Cobblestone” och kännetecknas av kullersten. Den här kartan är uppdaterad med förändrade passager och stigar inuti byggnader och har blivit en stor favoritplats för terrorister. Kartan är dock inte spelbar i CS:GO än men har redan nu förfinats till ett starkt konkurrenskraftigt system. ”Dust 2” är den mest populära kartan i CS:GO och det allra första som fångar ögat på denna karta är mängden onödiga poster i form av bland annat skräp som ligger på marken. Kartan ska gestalta den antika staden Tunnor och är ganska vacker, om man bortser från allt skräp som pryder marken på många ställen.

En fjärde karta som finns är ”Mirage” och denna karta spelas ofta i mästerskapen för CS:GO. Styrkan är försvaret i den här kartan och försvaret har ett relativt bra läge som spelarna kan få tag i snabbt. Här gäller det att vara snabb och ha huvudet med sig för att slå motståndarlaget.